Lejebetingelser

Lejebetingelser

Der betales ALTID SENEST ved afhentning af det lejede køretøj og forud for den lejede periode. Skal lejeperioden forlænges er det lejers ansvar at gøre opmærksom på ønsket om forlængelse af lejekontrakten i rimelig tid før udløb. Hvorefter der betales for den forlængede periode forud.

Afleverer lejer ikke det lejede køretøj til den aftalte tid og dato ifølge lejekontrakten, vil der blive opkrævet 250 i afleverings gebyr, + leje for de dage bilen bliver afleveret for sent, MINIMUM 1 døgn.

Hvis lejer ikke betaler leje mens lejer er i besiddelse af et køretøj,  anses køretøjet som stjålet. Lejer vil blive politianmeldt, hvilket kan medføre lejer bliver sigtet for brugstyveri. Udlejers udestående med lejer vil blive overgivet straks og uden varsel til udlejers inkasso samarbejdspartner til inddrivelse, hvilket vil medføre Lejer yderligere omkostninger.

Der opkræves 550 dkr for manglende rengøring af bilen.

Der opkræves minimum 650 dkr hvis udlejer skal afhente et lejet køretøj pga. bla. manglende betaling eller anden misligholdelse af lejekontrakten fra lejers side.

Derudover kan der forekomme andre udgifter i forbindelse med Lejers misligholdelse af lejekontrakten. ( som regel manglende betaling eller manglende aflevering af det lejede køretøj )

Bilen må kun føres af lejer eller de(n) i lejekontrakten angivne fører(e). Lejeaftalen skal medbringes under kørsel i hele lejeperioden. Bilen må kun anvendes til kørsel i Danmark. Bilen må ikke fremlejes, benyttes til motorsport eller til person- eller godstransport mod betaling. Lejer hæfter for alle de skader, som ikke er eller ville være dækket af en tegnet kaskoforsikring.

Udlejer er berettiget til at undlade at tegne kaskoforsikring. I så fald er lejer stillet som om, en sådan forsikring var tegnet. Udgifter i øvrigt i forbindelse med uheld i lejeperioden afholdes af lejer.

Udgifter til reparationer foretaget uden udlejers samtykke, betales af lejer. Eventuelle parkeringsafgifter, bøder m.v. i lejeperioden betales af lejer.

Lejekontrakten kan kun forlænges ved ny lejeaftale. Bilen er kun dækket af vejhjælp indenfor Sjællandsgrænser, udenfor sjælland betales 650 dkkr + moms pr. time, til bugsering. Skyldes bilens havari lejers brug af bilen, afholdes ALLE udgifter derved, fx. værksteds regning, vejhjælp og tabt indtjening (dage bilen er ude af drift) ALTID af Lejer.

Udlejer står ikke til ansvar for om lejer får unødig udgifter i forbindelse med bilens havari, fx. videre transport i form af taxa, o.l, Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følger Lejer måtte være udsat for, i forbindelse med havari af bilen. Bilen vil altid overholde periodisk syn, men der er tale om ældre biler, og derfor frasiger Udlejer sig et hver ansvar der skulle opstår ved følge af bilens havari.

 SELVRISIKO; Hvis ikke andet aftales er denne altid 7.500 dkr pr. skade. Er lejer momsregistreret vil lejer blive opkrævet moms beløbet på udbedring af skaden/skaderne.

Bruges bilen til kørsel på Karanoveren (genbrugsplads), hvis ikke Lejer fremviser lejekontrakt til ARGO ved aflæsning af affald, forbeholder udlejer sig retten til at opkræver 185 dkr + moms og der vil blive sendt kopi af denne lejekontrakt til ARGO – Karanoveren. For databehandling af persondata se Samarbejdspartners hjemmeside carbuddii.dk

Personfølsomme oplysninger kan videregives til Udlejers Samarbejdspartnere, ved misligholdelse af lejekontrakten.