Lejebetingelser

Lejebetingelser

Bilen må kun føres af lejer eller de(n) i lejekontrakten angivne fører(e). Lejeaftalen skal medbringes under kørsel i hele lejeperioden. Bilen må kun anvendes til kørsel i Danmark. Bilen må ikke fremlejes, benyttes til motorsport eller til person- eller godstransport mod betaling. Lejer hæfter for alle de skader, som ikke er eller ville være dækket af en tegnet kaskoforsikring.

Udlejer er berettiget til at undlade at tegne kaskoforsikring. I så fald er lejer stillet som om, en sådan forsikring var tegnet. Udgifter i øvrigt i forbindelse med uheld i lejeperioden afholdes af lejer.

Udgifter til reparationer foretaget uden udlejers samtykke, betales af lejer. Eventuelle parkeringsafgifter, bøder m.v. i lejeperioden betales af lejer.

Lejekontrakten kan kun forlænges ved ny lejeaftale. Bilen er kun dækket af vejhjælp indenfor sjællandsgrænser, udenfor sjælland betales 650 dkkr + moms pr. time, til bugsering. Skyldes bilens havari Lejers brug af bilen, afholdes ALLE udgifter derved, fx. værksteds regning, vejhjælp og tabt indtjening (dage bilen er ude af drift) ALTID af Lejer.

Udlejer står ikke til ansvar for om Lejer får unødig udgifter i forbindelse med bilens havari, fx. videre transport i form af taxa, o.l, Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følger Lejer måtte være udsat for, i forbindelse med havari af bilen. Bilen vil altid overholde periodisk syn, men der er tale om ældre biler, og derfor frasiger Udlejer sig et hver ansvar der skulle opstår ved følge af bilens havari.

Bruges bilen til kørsel på Karanoveren (genbrugsplads), Hvis ikke Lejer fremviser lejekontrakt til ARGO ved aflæsning af affald, forbeholder Udlejer sig retten til at opkræver 185 dkr + moms og der vil blive sendt kopi af denne lejekontrakt til ARGO – Karanoveren. For databehandling af persondata se Samarbejdspartners hjemmeside carbuddii.dk